06 april 2008

Variationer

Ett konstruktivt förslag(?) efter än fler lektioner och mer litteratur om Normala vs. Abnorma, Extrema eller Avvikande människor, uppväxtvillkor, beteenden och vidare i all evighet, amen:

Om det ändå är uttalat att Nej, alla i hela världen är SÅKLART inte likadana - varför inte använda sig av den insikten konsekvent? Varför kallar vi det helt enkelt inte för variationer? En folkgrupp, en kursgrupp eller en grupps måenden omfattar alltid ett spektrum av olika varianter. Varför är till exempel någon som har ett funktionshinder avvikande? I en mänsklighet finns alla former av kroppar och sätt att tänka och bete sig på. Varför klassar vi bara ett fåtal av dem som normala när vi lika gärna skulle kunna se det som att det normala är att människor är olika och sedan fokusera på att göra samhällen och kulturer som inte bara är anpassade till ett fåtal? Det är väl egentligen inte ett ben eller en kromosom mer eller mindre som gör människor funktionshindrade utan hindret ligger i samhällenas och kulturernas ovilja, eller oförmåga, till att anpassa sig till de människor som faktiskt är en del av dem...